Πώς οι Επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν την ομιλία για κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις

καθιστώντας τις επιχειρήσεις υπόλογες 11 14
 Απαιτείται μια νέα προσέγγιση στη ρύθμιση των επιχειρήσεων για να ταιριάζει στο τρέχον οικονομικό πλαίσιο και να αντιμετωπίζει πιεστικά παγκόσμια ζητήματα. (Shutterstock)

Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν αυξανόμενες πιέσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων όπως της κλιματικής αλλαγής, απώλεια βιοποικιλότητας και ανισότητα. Ωστόσο, Οι περισσότερες επιχειρήσεις αποτυγχάνουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις κατά μέτωποκαι οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να τους λογοδοτήσουν.

Με την αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, αλυσίδες εφοδιασμού για καθημερινά προϊόντα έχουν γίνει ολοένα και πιο περίπλοκες και μπορούν να καλύπτουν μεγάλο αριθμό δικαιοδοσιών, καθιστώντας δύσκολο για τις κυβερνήσεις να ρυθμίσουν μόνες τους την επιχειρηματική συμπεριφορά. Απαιτείται μια νέα προσέγγιση στη ρύθμιση των επιχειρήσεων για να ταιριάζει σε αυτό το μεταβαλλόμενο πλαίσιο και να αντιμετωπίζει πιεστικά παγκόσμια ζητήματα.

Πολυμετοχικές πρωτοβουλίες

Μια μη κυβερνητική προσέγγιση που έχει κερδίσει σημαντική προσοχή είναι πρωτοβουλίες πολλαπλών ενδιαφερομένων, σαν το Δίκαιη Εργατική Ένωση ή η Συμβούλιο δασικής διαχείρισης, που είναι συνεργασίες μεταξύ των επιχειρήσεων και των ενδιαφερομένων τους. Τα ενδιαφερόμενα μέρη ποικίλλουν ανάλογα με τον κλάδο, αλλά συχνά περιλαμβάνουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις, εργατικά συνδικάτα, κυβερνητικούς εκπροσώπους και ακαδημαϊκούς.

Οι πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων αναπτύσσουν πρότυπα ή κώδικες συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν προβλήματα που δημιουργούνται ή ενισχύονται από τις επιχειρήσεις, όπως η ρύπανση ή οι κακές συνθήκες εργασίας. Αυτές οι πρωτοβουλίες ζητούν εθελοντική συμμόρφωση από τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, αλλά συχνά διαθέτουν συστήματα για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης και μερικές φορές την επιβολή κυρώσεων για τη μη συμμόρφωση.

Ένα βασικό χαρακτηριστικό των πρωτοβουλιών πολλαπλών ενδιαφερομένων είναι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων στη λήψη αποφάσεων. Για παράδειγμα, το διοικητικό συμβούλιο της Forest Stewardship Council Canada αποτελείται από οκτώ άτομα που εκπροσωπούν τέσσερα επιμελητήρια: λαούς των Αβορίγινων, οικονομικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό.

Πτώση κάτω από το σημάδι

Οι πολυμερείς πρωτοβουλίες υποτίθεται ότι θα προαναγγέλλουν μια νέα εποχή υπεύθυνης επιχειρηματικής συμπεριφοράς με την προώθηση μιας πιο συνεργατικής, ισορροπημένης και εκ των κάτω προς τα άνω προσέγγισης στη ρύθμιση. Δυστυχώς, αυτή η ελπίδα δεν υλοποιήθηκε. Ένας αυξανόμενος όγκος αποδεικτικών στοιχείων καταδεικνύει σημαντικά και συστηματικά προβλήματα με τις πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων.

Συχνά αποτυγχάνουν να συμπεριλάβουν με νόημα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις ανησυχίες τους στη λήψη αποφάσεων — ειδικά όταν πρόκειται για μέλη που έχουν περιθωριοποιήθηκε ιστορικά. Εχουν την τάση δώστε προτεραιότητα σε βασικές, επιχειρηματικές προοπτικές στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, σε βάρος των πιο ριζοσπαστικών.

Πολυμετοχικές πρωτοβουλίες τείνουν να έχουν αδύναμους κανόνες, συχνά ανεπαρκώς επιβαλλόμενη. Για παράδειγμα, το Marine Stewardship Council ήταν επικρίθηκε για την αντιμετώπιση μόνο ενός μικρού υποσυνόλου καταχρήσεων εργασίας και στηριζόμενη σε ένα στενό πρόγραμμα παρακολούθησης.

Δεν είναι περίεργο που οι πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων έχουν λάβει σημαντικές αντιδράσεις, με ορισμένους επικριτές αμφισβητώντας αν θα έπρεπε να είναι μέρος του συλλογικού μας ρεπερτορίου.


 Λάβετε τα πιο πρόσφατα μέσω email

Εβδομαδιαίο περιοδικό Καθημερινή έμπνευση

Αν και οι πολυμερείς πρωτοβουλίες δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση πανάκεια, έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Αυτή η δυνατότητα, ωστόσο, εξαρτάται από το πόσο αποτελεσματικά μπορούν να λειτουργήσουν οι πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων ως δημοκρατικές οργανώσεις που δίνουν ουσιαστική φωνή σε όλα τα μέλη — κάτι με το οποίο αγωνίζονται εδώ και καιρό.

Επανεξέταση πρωτοβουλιών πολλών ενδιαφερομένων

Για να κατανοήσουμε γιατί οι πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων συχνά δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους, είναι σημαντικό να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε γι' αυτές. Σε η πρόσφατη έρευνά μας, υποστηρίζουμε ότι αντί να τα βλέπουμε ως μεμονωμένες, ολοκληρωμένες οντότητες, είναι πιο χρήσιμο να τα βλέπουμε ως διαβουλευτικά συστήματα αποτελείται από πέντε διαφορετικά, αν και στενά συνδεδεμένα, στοιχεία.

Κάθε στοιχείο αξιολογείται με βάση κριτήρια, όπως ο βαθμός στον οποίο οι οργανισμοί περιλαμβάνουν τις προοπτικές όλων των ενδιαφερομένων (συμμετοχικότητα) και ο βαθμός στον οποίο οι συζητήσεις των μελών μεταξύ τους είναι σεβαστές και μη καταναγκαστικές (αυθεντικότητα). Αυτό επιτρέπει μια πιο λεπτομερή ανάλυση των δυνατών και των αδυναμιών μιας πρωτοβουλίας.

Η έρευνά μας βρίσκει πολλές ελλείψεις σε αυτά τα στοιχεία. Για παράδειγμα, οι πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων αγωνίζονται να συμπεριλάβουν όλες τις προοπτικές των ενδιαφερομένων στη λήψη αποφάσεων, επειδή είναι δύσκολο για όλους να εκπροσωπηθούν τα συμφέροντά τους. Τα όργανα όπου λαμβάνονται συλλογικές αποφάσεις, όπως τα διοικητικά συμβούλια ή οι γενικές συνελεύσεις, αποτελούν αυτό που αναφέρεται ως ο εξουσιοδοτημένος χώρος.

Όταν πρόκειται για τη συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως ο ακτιβισμός και το λόμπι — επίσης γνωστό ως μετάδοση — οι πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων συχνά παλεύουν με την αυθεντικότητα, επειδή οι προϋπάρχουσες πρακτικές τείνουν να κυριαρχούνται από τις επιχειρήσεις. Οι πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων σπάνια δίνουν επίσης χρόνο ή χώρο για να προβληματιστούν σχετικά με τις αλλαγές σχετικά με τον τρόπο διακυβέρνησής τους. Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως μετα-διαβούλευση.

Η χρήση του φακού των διαβουλευτικών συστημάτων δεν μας επιτρέπει απλώς να παρέχουμε μια ανάλυση των δυνατών και αδυναμιών μιας πρωτοβουλίας — μας επιτρέπει επίσης να προτείνουμε λύσεις σε ορισμένες από αυτές τις αδυναμίες.

Τα μίνι δημόσια είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση

Ένας τρόπος για να συγκεντρωθούν πιο διαφορετικές προοπτικές σε πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων είναι μέσω της χρήσης του διαβουλευτικές μίνι-δημόσιες, όπως το συνεχιζόμενο Συνέλευση Πολιτών για την Απώλεια Βιοποικιλότητας ή η Συνέλευση Πολιτών για τη Δημοκρατική Έκφραση. Τα μίνι-δημόσια, που συγκεντρώνουν τυχαία επιλεγμένες ομάδες πολιτών για να εργαστούν σε συγκεκριμένα θέματα, γίνονται όλο και πιο διαδεδομένο.

mini-publics' Οι συμμετέχοντες επιλέγονται μέσω δημοκρατικών κληρώσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα πιο ποικίλο φάσμα φωνών - από θεματοφύλακες έως διαχειριστές προϊόντων έως ασκούμενους έως περιφερειακούς διαχειριστές - να έρχεται στο τραπέζι.

Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να μάθουν ο ένας από τον άλλο, ειδικούς και ενδιαφερόμενους φορείς. Στα mini-publics, σκέφτονται μαζί με τη βοήθεια εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών να δημιουργήσουν νέες ιδέες ή συστάσεις για ένα συγκεκριμένο θέμα.

Τα mini-publics ενθαρρύνουν τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα και αυθεντικότητα, διευκολύνοντας τις διαφορετικές φωνές να ακούν και να μαθαίνουν η μία από την άλλη. Τελικά, αυτή η πιο δίκαιη και δημιουργική διαδικασία μπορεί να συμβάλει σε πιο αποτελεσματικούς και πιο αποτελεσματικούς κανόνες για την επιχειρηματική συμπεριφορά.

Βελτίωση πολυμερών πρωτοβουλιών

Αξίζει να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τις πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων παρέχοντας νέους τρόπους για να ξεπεράσουν τις ελλείψεις τους. Η έρευνά μας διαπίστωσε ότι τα μίνι δημόσια είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για να βοηθήσουν τις πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων να ξεπεράσουν τις αδυναμίες τους.

Για παράδειγμα, τα μίνι δημόσια θα μπορούσαν να διευκολύνουν τη λήψη αποφάσεων βοηθώντας τις πρωτοβουλίες να λαμβάνουν δύσκολες αποφάσεις με τις οποίες αγωνίζονται τα σημερινά όργανα λήψης αποφάσεων, όπως το διοικητικό συμβούλιο. Θα μπορούσαν επίσης να ενθαρρύνουν αυτές τις αποφάσεις να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τα συμφέροντα όλων των μελών της. Τα μίνι δημόσια θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τις πρωτοβουλίες να προβληματιστούν σχετικά με τις αλλαγές διακυβέρνησης, όπως το εάν θα συμπεριληφθούν ή όχι νέοι ενδιαφερόμενοι φορείς στην πρωτοβουλία.

Αυτές οι χρήσεις όχι μόνο θα βοηθούσαν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένων αδυναμιών στις πρωτοβουλίες πολλών ενδιαφερομένων, αλλά θα οδηγούσαν επίσης σε ευρύτερα οφέλη για την πρωτοβουλία στο σύνολό της, παρέχοντας στα μέλη τις δεξιότητες και τις ικανότητες που απαιτούνται για να συζητούν αποτελεσματικά από κοινού. Σε τελική ανάλυση, αυτό θα ενίσχυε τον αντίκτυπο των κανονισμών στις παγκόσμιες επιχειρηματικές δραστηριότητες.Η Συνομιλία

Σχετικά με το Συγγραφέας

Σάιμον Πεκ, Αναπληρωτής Καθηγητής, Gustavson School of Business, Πανεπιστήμιο Βικτόρια και Σεμπαστιέν Μένα, Καθηγητής Οργάνωσης & Διακυβέρνησης, Σχολείο Hertie

Αυτό το άρθρο αναδημοσιεύθηκε από το Η Συνομιλία υπό την άδεια Creative Commons. Διαβάστε το αρχικό άρθρο.

Προτεινόμενα βιβλία:

Πρωτεύουσα στον εικοστό πρώτο αιώνα
από τον Thomas Piketty. (Μεταφράστηκε από τον Arthur Goldhammer)

Πρωτεύουσα στο Hardcover του XNUMXου αιώνα από τον Thomas Piketty.In Κεφάλαιο στον εικοστό πρώτο αιώνα, Ο Thomas Piketty αναλύει μια μοναδική συλλογή δεδομένων από είκοσι χώρες, από το δέκατο όγδοο αιώνα, για να αποκαλύψει βασικά οικονομικά και κοινωνικά πρότυπα. Αλλά οι οικονομικές τάσεις δεν είναι πράξεις του Θεού. Η πολιτική δράση έχει περιορίσει τις επικίνδυνες ανισότητες στο παρελθόν, λέει ο Thomas Piketty και μπορεί να το κάνει ξανά. Ένα έργο εξαιρετικής φιλοδοξίας, πρωτοτυπίας και αυστηρότητας, Πρωτεύουσα στον εικοστό πρώτο αιώνα εκφράζει εκ νέου την κατανόησή μας για την οικονομική ιστορία και μας αντιμετωπίζει με απογοητευτικά μαθήματα για σήμερα. Τα ευρήματά του θα μετατρέψουν τη συζήτηση και θα θέσουν την ατζέντα για την επόμενη γενιά σκέψης για τον πλούτο και την ανισότητα.

Περισσότερα για περισσότερες πληροφορίες ή / και να παραγγείλετε αυτό το βιβλίο στο Amazon.


Nature's Fortune: Πώς η επιχείρηση και η κοινωνία ευδοκιμούν επενδύοντας στη φύση
των Mark R. Tercek και Jonathan S. Adams.

Nature's Fortune: Πώς η επιχείρηση και η κοινωνία ευδοκιμούν επενδύοντας στη φύση από τους Mark R. Tercek και Jonathan S. Adams.Τι αξίζει η φύση; Η απάντηση σε αυτήν την ερώτηση - η οποία παραδοσιακά έχει διαμορφωθεί με περιβαλλοντικούς όρους - είναι η επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε. Σε Η τύχη της φύσηςΟ Mark Tercek, Διευθύνων Σύμβουλος της The Nature Conservancy και πρώην τραπεζίτης επενδύσεων και ο επιστημονικός συγγραφέας Jonathan Adams υποστηρίζουν ότι η φύση δεν είναι μόνο το θεμέλιο της ανθρώπινης ευημερίας, αλλά και η πιο έξυπνη εμπορική επένδυση που μπορεί να κάνει οποιαδήποτε επιχείρηση ή κυβέρνηση. Τα δάση, οι πλημμύρες και οι ύφαλοι στρειδιών συχνά θεωρούνται απλώς ως πρώτες ύλες ή ως εμπόδια που πρέπει να ξεκαθαριστούν στο όνομα της προόδου, στην πραγματικότητα είναι τόσο σημαντικά για τη μελλοντική μας ευημερία όσο η τεχνολογία ή ο νόμος ή η επιχειρηματική καινοτομία. Η τύχη της φύσης προσφέρει έναν ουσιαστικό οδηγό για την παγκόσμια οικονομική και περιβαλλοντική ευημερία.

Περισσότερα για περισσότερες πληροφορίες ή / και να παραγγείλετε αυτό το βιβλίο στο Amazon.


Beyond Outrage: Τι πήγε στραβά με την οικονομία και τη δημοκρατία μας και πώς να το διορθώσουμε -- από τον Robert B. Reich

Πέρα από OutrageΣε αυτό το έγκαιρο βιβλίο, ο Robert B. Reich υποστηρίζει ότι τίποτα καλό δεν συμβαίνει στην Ουάσινγκτον, εκτός εάν οι πολίτες είναι ενεργοποιημένοι και οργανωμένοι για να διασφαλίσουν ότι η Ουάσιγκτον ενεργεί στο κοινό. Το πρώτο βήμα είναι να δείτε τη μεγάλη εικόνα. Το Beyond Outrage συνδέει τα σημεία, δείχνοντας γιατί το αυξανόμενο μερίδιο του εισοδήματος και του πλούτου που πηγαίνει στην κορυφή έχει παρεμποδίσει τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη για όλους τους άλλους, υπονομεύοντας τη δημοκρατία μας. προκάλεσε τους Αμερικανούς να γίνονται όλο και πιο κυνικοί για τη δημόσια ζωή. και γύρισε πολλούς Αμερικανούς εναντίον του άλλου. Εξηγεί επίσης γιατί οι προτάσεις του «οπισθοδρομικού δικαιώματος» είναι λανθασμένες και παρέχει έναν σαφή χάρτη πορείας για το τι πρέπει να γίνει αντ 'αυτού. Εδώ είναι ένα σχέδιο δράσης για όλους όσους ενδιαφέρονται για το μέλλον της Αμερικής.

Περισσότερα για περισσότερες πληροφορίες ή για να παραγγείλετε αυτό το βιβλίο στο Amazon.


Αυτό αλλάζει τα πάντα: Καταλάβετε τη Wall Street και το 99% κίνημα
από τη Sarah van Gelder και το προσωπικό του ΝΑΙ! Περιοδικό.

Αυτό αλλάζει τα πάντα: Καταλάβετε τη Wall Street και την κίνηση 99% από τη Sarah van Gelder και το προσωπικό του ΝΑΙ! Περιοδικό.Αυτό αλλάζει τα πάντα δείχνει πώς το κίνημα Occupy αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον εαυτό τους και τον κόσμο, το είδος της κοινωνίας που πιστεύουν ότι είναι δυνατό και τη συμμετοχή τους στη δημιουργία μιας κοινωνίας που λειτουργεί για το 99% και όχι μόνο το 1%. Οι απόπειρες για περιστέρι αυτού του αποκεντρωμένου, ταχέως εξελισσόμενου κινήματος έχουν οδηγήσει σε σύγχυση και παρανόηση. Σε αυτόν τον τόμο, οι συντάκτες του ΝΑΙ! Περιοδικό συγκεντρώστε φωνές από μέσα και έξω από τις διαμαρτυρίες για να μεταφέρετε τα ζητήματα, τις δυνατότητες και τις προσωπικότητες που σχετίζονται με το κίνημα Occupy Wall Street. Αυτό το βιβλίο περιλαμβάνει συνεισφορές από τους Naomi Klein, David Korten, Rebecca Solnit, Ralph Nader και άλλους, καθώς και ακτιβιστές Occupy που ήταν εκεί από την αρχή.

Περισσότερα για περισσότερες πληροφορίες ή / και να παραγγείλετε αυτό το βιβλίο στο Amazon.Μπορεί να σου αρέσει επίσης

ακολουθήστε το InnerSelf

εικονίδιο facebookicon twittericon youtubeεικονίδιο instagramεικονίδιο πινέλουεικονίδιο rss

 Λάβετε τα πιο πρόσφατα μέσω email

Εβδομαδιαίο περιοδικό Καθημερινή έμπνευση

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

πληθυσμός της Κίνας μειώνεται 1 21
Ο πληθυσμός της Κίνας και του κόσμου τώρα μειώνεται
by Xiujian Peng
Το Εθνικό Γραφείο Στατιστικής της Κίνας επιβεβαίωσε αυτό που ερευνητές όπως εγώ έχω εδώ και καιρό…
δύο άτομα κάθονται και συζητούν
Πώς να μιλήσετε σε κάποιον για τις θεωρίες συνωμοσίας σε πέντε απλά βήματα
by Daniel Jolley, Karen Douglas και Mathew Marques
Το πρώτο ένστικτο των ανθρώπων όταν έρχονται σε επαφή με πιστούς συνωμοσίας είναι συχνά να προσπαθήσουν να απομυθοποιήσουν…
Αρχαία πρακτική γιόγκα 1 24
Τα οφέλη της αρχαίας πρακτικής της γιόγκα τόσο στο σώμα όσο και στο μυαλό
by Herpreet Thind
Η γιόγκα είναι πλέον μια κύρια δραστηριότητα στις ΗΠΑ και συνήθως παρουσιάζεται ως ένας υγιεινός τρόπος ζωής…
άσπρισμα mlk 1 25
Πώς οι Ρεπουμπλικάνοι ασπρίζουν τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
by Hajar Yazdiha
Ο Ιανουάριος είναι ένας μήνας που θυμίζει μια πιο σκοτεινή, πιο πρόσφατη ανάμνηση της επίθεσης στις 6 Ιανουαρίου 2021…
στιγμιότυπο οθόνης μιας σελίδας My Space
Τι συμβαίνει με τα δεδομένα μας όταν δεν χρησιμοποιούμε πλέον ένα δίκτυο μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή μια πλατφόρμα εκδόσεων;
by Katie Mackinnon
Το διαδίκτυο παίζει κεντρικό ρόλο στη ζωή μας. Εγώ — και πολλοί άλλοι στην ηλικία μου — μεγάλωσα δίπλα στους…
μια γυναίκα που κάθεται τυλιγμένη σε μια κουβέρτα πίνοντας ένα ζεστό ρόφημα
Κρυολόγημα, γρίπη και COVID: Πώς η διατροφή και ο τρόπος ζωής μπορούν να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα
by Samuel J. White και Philippe B. Wilson
Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να υποστηρίξουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα και ακόμη και να βελτιώσουμε τη λειτουργία του.
μια χαρούμενη οικογένεια που κάθεται μαζί έξω σε ένα λιβάδι
Πώς μπορούμε να γίνουμε οι καλύτεροι γονείς που μπορούμε να γίνουμε;
by Ραβίνος Wayne Dosick
Είμαστε αυτοί που κάνουμε τις επιλογές και μεταφέρουμε τα διδάγματα —με λόγια και με πράξεις, συνειδητά και…
καλωσορίζοντας τη χρονιά του κουνελιού το 2011 στην Ταϊβάν
Καλώς ήρθατε στη χρονιά του κουνελιού ή της γάτας, ανάλογα με το πού μένετε
by Μέγκαν Μπράισον
Στις 22 Ιανουαρίου 2023, περισσότεροι από ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως θα καλωσορίσουν το Έτος του Κουνελιού – ή…

Νέες στάσεις - Νέες δυνατότητες

Innerself.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | Αγορά InnerSelf
Πνευματικά δικαιώματα © 1985 - 2021 Εκδόσεις InnerSelf. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.