Τα ψηφιακά νομίσματα της Κεντρικής Τράπεζας θα μπορούσαν να σημαίνουν το τέλος της δημοκρατίας

κίνδυνοι για τη δημοκρατία 8 3
 Ένας άνδρας χρησιμοποιεί το ATM Ethereum, δίπλα σε ένα ΑΤΜ Bitcoin, στο Χονγκ Κονγκ τον Μάιο του 2018. Κρυπτονομίσματα όπως το Ethereum διαφέρουν από τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας επειδή είναι αποκεντρωμένα και δεν υπόκεινται σε κρατικό έλεγχο. THE CANADIAN PRESS/AP, Kin Cheung

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες ενός αυξανόμενου ενδιαφέροντος για την ιδέα του ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας. Παρόμοια με τα μετρητά, είναι και τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας μια μορφή χρήματος που εκδίδεται από τις κεντρικές τράπεζες.

Σε κάθε χώρα, μια κεντρική τράπεζα διαχειρίζεται το τοπικό νόμισμα και τη νομισματική πολιτική για να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Σε αντίθεση με τα μετρητά, τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας αναμένεται να ενημερώσουν τις εθνικές χρηματοοικονομικές υποδομές στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας και της τεχνολογίας.

Με επικεφαλής διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα όπως το Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οι κεντρικές τράπεζες εξετάζουν τεχνολογίες, διεξάγουν πειράματα και προετοιμάζουν εθνικά οικονομικά σενάρια. Ωστόσο, οι κεντρικές τράπεζες δεν μπορούν —και δεν πρέπει— να προσδιορίσουν τις κοινωνικές συνέπειες της εφαρμογής αυτής της τεχνολογίας.

Η μετάβαση στα εθνικά ψηφιακά νομίσματα δίνει στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να αυτοματοποιούν τις συναλλαγές και δημιουργούν συνθήκες υπό τις οποίες μπορεί να δαπανηθεί. Αυτό εγείρει κρίσιμες επιπτώσεις για τη δημοκρατία που πρέπει να εντοπιστούν και να εξεταστούν πριν τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας γίνονται πραγματικότητα.

Σημαντικές ερωτήσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη

Τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας αναμένεται να δώσουν στις αρχές τη δυνατότητα να το κάνουν ελέγχουν πλήρως τα οικονομικά των πολιτών τους. Τα κράτη θα μπορούσαν να περιορίσουν τους πολίτες από την αγορά οποιασδήποτε υπηρεσίας και αγαθού, και οι κυβερνήσεις θα το έκαναν αποκτήσουν μεγαλύτερη επιρροή και έλεγχο στις ζωές των ανθρώπων.

Για παράδειγμα, οι κοινωνίες θα μπορούν να αποφασίσουν εάν ο περιορισμός της αγοράς ενός λαχείου σε κάποιον που είναι εθισμένος στον τζόγο είναι θετικό χαρακτηριστικό των χρημάτων. Ομοίως, μπορεί επίσης να είναι σε θέση να αποφασίσουν εάν η πρόνοια μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τρόφιμα, φάρμακα και ενοίκιο.

Η εισαγωγή ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας εγείρει μια σειρά από σημαντικά ερωτήματα. Το πρώτο είναι εάν οι άνθρωποι θα επωφεληθούν ή όχι από τις νέες δυνατότητες αυτών των ψηφιακών νομισμάτων. Το δεύτερο είναι εάν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα χαρακτηριστικά, στα χέρια των κυβερνήσεων, δεν θα υπονομεύσουν το ήδη τρέμουν τα θεμέλια των δημοκρατιών. Και τα δύο ερωτήματα εγείρουν σημαντικές συζητήσεις για το μέλλον και τις αξίες μας ως κοινωνία.

Υπάρχουν επίσης πολλά ανοιχτά ερωτήματα για τα οποία θα πρέπει να συζητήσουν οι πολίτες και όχι οι κεντρικές τράπεζες. Θέλουμε να συνδέσουμε προσωπικές οικονομικές πληροφορίες με πιστωτικά συστήματα; Τι θα λέγατε να μοιραστείτε τα έξοδα υγείας ή τις πολιτικές δωρεές με κυβερνήσεις και εταιρείες; Τι πιστεύουμε για την έκδοση διαφορετικών χρημάτων, με διαφορετικά οικονομικά χαρακτηριστικά, σε διαφορετικούς ανθρώπους; Ποια είναι η κοινωνική σημασία της διατήρησης μετρητών παράλληλα με τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας; Χρειαζόμαστε καν ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τράπεζας;

Δεν θέλουμε να αφήσουμε αυτά τα ερωτήματα αποκλειστικά για όσους αναπτύσσουν και εφαρμόζουν ψηφιακά νομισματικά συστήματα ή τα θέτουν πολύ αργά. Επί του παρόντος, οι ανησυχίες για τη δημοκρατία υστερούν στην κούρσα για την εφαρμογή ψηφιακών νομισμάτων της κεντρικής τράπεζας. Πρέπει να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις πριν να είναι πολύ αργά.


 Λάβετε τα πιο πρόσφατα μέσω email

Εβδομαδιαίο περιοδικό Καθημερινή έμπνευση

Διατήρηση της δημοκρατίας

Όταν πρόκειται για αποφάσεις που σχετίζονται με την υποδομή ψηφιακών νομισμάτων της κεντρικής τράπεζας, κάθε χώρα θα πρέπει να εξετάσει εάν απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές για τη διατήρηση της δημοκρατικής εποπτείας και των κατάλληλων ελέγχων και ισορροπιών.

Αυτό δεν ισχύει μόνο για τις κεντρικές τράπεζες, αλλά και για υπηρεσίες ασφαλείας και αρχές που είναι αρμόδιες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της είσπραξης φόρων, ο οποίος πιθανότατα θα έχει πρόσβαση σε πληροφορίες χρηστών και θα μπορεί να δεσμεύει λογαριασμούς και να κατάσχει χρήματα.

Εναπόκειται στους δημοκρατικούς θεσμούς να εγγυηθούν ότι οι ενέργειες όπως δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών πολιτικών αντιφρονούντων δεν θα γίνει κοινή πρακτική.

Θα υπάρξουν εκείνοι που θα υποστηρίξουν ότι οι κεντρικές τράπεζες εξετάζουν και προετοιμάζουν μόνο τις υποδομές και, όταν έρθει η μέρα, θα είναι οι κυβερνήσεις που θα συμπληρώσουν τις λεπτομέρειες. Αλλά αυτού του είδους η απάντηση είναι απαράδεκτη. Αποσπά τους σχεδιαστές του συστήματος από τους υπεύθυνους για τη λειτουργία του και, κυρίως, από αυτούς που θα επηρεαστούν από αυτό.

Χρειάζεται ποικίλη συζήτηση

Η διαβούλευση απαιτεί ένα ποικίλο μείγμα εκπροσώπων του κοινού, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων, των ηλικιωμένων και των φτωχών, εκείνων που ζουν σε απομακρυσμένα μέρη και των ατόμων με αναπηρίες. Οι κοινωνικές οργανώσεις, ο ακαδημαϊκός κόσμος, οι πολίτες και ο Τύπος πρέπει να τονίσουν διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Το συμπέρασμα είναι ότι τα ψηφιακά νομίσματα της κεντρικής τράπεζας δεν είναι μόνο θέμα τεχνολογίας, αλλά και θέμα πολιτικής εξουσίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουν τη δυνατότητα να απελευθερώσουν ακούσιες, ανεπιθύμητες και απροσδόκητες κοινωνικές συνέπειες — μόνο ο χρόνος θα δείξει ποιες είναι αυτές οι συνέπειες.

Αν και οι κεντρικές τράπεζες είναι υπεύθυνος για την προβολή κοινωνικών θεμάτων στη δημόσια σκηνή, οι δημοκρατικοί θεσμοί πρέπει να πρωτοστατήσουν σε αυτό το ζήτημα. Οι χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν ψηφιακά νομίσματα μόνο εάν μπορούν να διασφαλίσουν ότι οι κυβερνήσεις και οι αρχές τους δεν θα περάσουν τις κόκκινες γραμμές. Αυτοί οι κανόνες και οι κανονισμοί πρέπει να θεσπιστούν αμέσως από τους δημοκρατικούς θεσμούς, και όχι αποκλειστικά από τις κεντρικές τράπεζες.

Σε τελική ανάλυση, αυτό που βρίσκεται μπροστά μας δεν είναι απλώς μια τεχνολογική πρόοδος στις πληρωμές, αλλά α θεμελιώδη αλλαγή στην παγκόσμια χρηματοοικονομική υποδομή. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στον κοινωνικό και πολιτικό ιστό των κοινωνιών και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτήν με δημοκρατικό τρόπο.Η Συνομιλία

Σχετικά με το Συγγραφέας

Όρι Φράιμαν, Μεταδιδάκτορας, Κέντρο Ηθικής, Πανεπιστήμιο του Τορόντο

Αυτό το άρθρο αναδημοσιεύθηκε από το Η Συνομιλία υπό την άδεια Creative Commons. Διαβάστε το αρχικό άρθρο.

Μπορεί να σου αρέσει επίσης

ακολουθήστε το InnerSelf

εικονίδιο facebookicon twittericon youtubeεικονίδιο instagramεικονίδιο πινέλουεικονίδιο rss

 Λάβετε τα πιο πρόσφατα μέσω email

Εβδομαδιαίο περιοδικό Καθημερινή έμπνευση

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

enafarzh-CNzh-TWdanltlfifrdeeliwhihuiditjakomsnofaplptroruesswsvthtrukurvi

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

οφέλη του διαλογισμού 1 12
Ο διαλογισμός και η ενσυνειδητότητα μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικοί με τη φαρμακευτική αγωγή για τη θεραπεία ορισμένων καταστάσεων
by Hilary A. Marusak
Πολλοί άνθρωποι προσβλέπουν σε τάσεις διατροφής ή νέα σχήματα άσκησης – συχνά με αμφίβολα οφέλη – για να αποκτήσουν…
01 13 απαισιόδοξοι πεθαίνουν γνωρίζοντας ότι ήταν σωστοί 4907278 1920
Οι απαισιόδοξοι πεθαίνουν γνωρίζοντας ότι ήταν σωστοί -- Οι αισιόδοξοι ευδοκιμούν
by Μάθιου Ντικς
Ως δημιουργική ψυχή και ως άτομο που επιδιώκει τα όνειρά σας, δεν έχετε την πολυτέλεια να είστε απαισιόδοξος.
νεαρή γυναίκα με τα μάτια της κλειστά, με το πρόσωπο στον ουρανό
Καθημερινό Shabbat και Mindfulness
by Μάθιου Πόνακ
Έχω εμπνευστεί να μοιραστώ χρήσιμες τεχνικές από τη δική μου παράδοση για να προσθέσω σε αυτό το αναδυόμενο παγκόσμιο…
δώρα από κατοικίδια 1 13
Γιατί οι σκύλοι και οι γάτες μας φέρνουν νεκρά ζώα;
by Μία Κομπ
Τι κοινό έχουν ένας μικρός πιγκουίνος, ένα μωρό κουνέλι, ένας μαύρος αρουραίος και ένα ανεμόπτερο του Krefft; Έχουν…
πολύχρωμη εικόνα του προσώπου μιας γυναίκας που βιώνει άγχος και θλίψη
Αποφυγή άγχους, στρες και πρώιμης έναρξης προβλημάτων καρδιαγγειακής υγείας
by Μπράιαντ Λουσκ
Οι αγχώδεις διαταραχές έχουν από καιρό συσχετιστεί με την πρώιμη έναρξη και την εξέλιξη των καρδιαγγειακών…
αν οι φαρμακευτικές εταιρείες ήταν ειλικρινείς 1 16
Πώς η Φαρμακευτική Βιομηχανία χρησιμοποιεί την παραπληροφόρηση για να υπονομεύσει τη μεταρρύθμιση των τιμών των φαρμάκων
by Τζόελ Λεξίν
Οι φαρμακευτικές εταιρείες απειλούν για περισσότερα από 50 χρόνια κάθε φορά που οι κυβερνήσεις κάνουν κάτι που…
Η παραλία είναι καλή για την υγεία 1 14
Γιατί οι χειμερινοί περίπατοι στην παραλία είναι καλοί για εσάς
by Nick Davies και Sean J Gammon
Η ιδέα ότι υπάρχει μια «Γαλάζια Δευτέρα» κάπου στα μέσα του μήνα όπου οι άνθρωποι νιώθουν…
διατηρήστε υγιεινή διατροφή2 1 19
Γιατί οι φυτικές δίαιτες χρειάζονται σωστό προγραμματισμό
by Πτήση Χέιζελ
Η χορτοφαγία ασκήθηκε ήδη από τον 5ο αιώνα π.Χ. στην Ινδία και συνδέεται στενά με…

Νέες στάσεις - Νέες δυνατότητες

Innerself.comClimateImpactNews.com | InnerPower.net
MightyNatural.com | WholisticPolitics.com | Αγορά InnerSelf
Πνευματικά δικαιώματα © 1985 - 2021 Εκδόσεις InnerSelf. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.